SŁOWO WSTĘPU                       
 AKTUALNOŚCI                           
 GRUPY        
      Gwarowe Przedszkole        
      GWAR-Taniec i piosenka    
      Gwar-Atma                         
 HISTORIA                                 
 PIOSENKI                                 
 NAGRODY                                 
 

 Historia Zespołu Wokalno-Tanecznego "GWAR"

 • Zespół Wokalno-Taneczny "GWAR" powstał w 1978 roku przy Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach
 • Założycielem i kierownikiem jest mgr Eugeniusz Siwieć
 • Od 01.09.1981 r. do 15.12.1983 r. siedzibą zespołu był Klub "Perełka"
 • Od 15.12.1983 r. do 01.09.1989 r. MDK KUM-Bumar - Łabędy
 • Od 01.09.1989 r. do 03.10.1991 r. SP nr 38 w Łabędach
 • Od 03.10.1991 r. siedziba zespołu to Rynek 18 - IIp.
 • Skupia dzieci i młodzież gliwickich szkół i przedszkoli
 • Pierwszych profesjonalnych nagrań zespół dokonał w Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu z Orkiestrą Rozrywkową pod dyrekcją Edwarda Spyrki
 • Dorobek zespołu to prawie 80 piosenek do których teksty pisali min. Michał Łuszczyński, Andrzej Pawłowski, Katarzyna Węgrzyn; muzykę komponowali i aranżowali Jan Cichy, Krzysztof Kobyliński, Leszek Furman i Norbert Blacha.
 • Układy choreograficzne są dziełem Renaty Hupka , Reginy Furmańskiej, Zofii Dąbrowskiej , Jacka Nowosielskiego Izabeli Mielczarek , Danuty Waller i Adrianny Bak
 • Zespół koncertuje w kraju i za granicą - m.in. w Niemczech, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

 Zdobył liczne nagrody i wyróżnienia / patrz "osiągnięcia"/. Do najbardziej znaczących należą :

l. Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania na Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie / 1980 r./ za "szczególne wartości artystyczne i wychowawcze prezentowanego programu".

2. "Brązowe" i "Srebrne Jodły" na Harcerskich Festiwalach Kultury Młodzieży Szkolnej- KIELCE -l995,96,98,2000,01.

3. Nagrody i wyróżnienia na Międzywojewódzkich Spotkaniach Tanecznych - OLKUSZ 1999,2000,2003.

4. Laureat Festiwalu Dziecięcych Zespołów Tanecznych ZAWIERCIE - 1986,88.

5. Laureat Międzywojewódzkiego Festiwalu Tańca CZERWIONKA-LESZCZYNY- 1996,97,98,2000,01,03.

6. Wielokrotny laureat Wyróżnień I-stopnia Specjalnych,I-go i II-go stopnia w Festiwalach Kultury Młodzieży Szkolnej szczebla miejskiego i wojewódzkiego.

 Nagrody i wyróżnienia zdobywały grupy występujące w następujących kategoriach :

"Gwarowe przedszkole"
 • Piosenka i taniec
 • Miniatura taneczna
Grupa l- 1 9 do 12 lat/
 • Piosenka i taniec
 • Miniatura taneczna
Grupa II- 1 7 do 9 lat/
 • Piosenka i taniec
 • Miniatura taneczna
GWAR - Atma / od 13 lat/
 • Modern jazz
 • - taniec nowoczesny- Taniec disco
 • Miniatura taneczna
 • Taniec współczesny

 Repertuar zespołu składa się z piosenek i układów tanecznych dostosowanych do wieku i możliwości wykonawczych uczestników zajęć.Prezentowane programy to piosenki i układy taneczne ilustrujące bogaty świat wyobraźni dzieci i młodzieży, są swoistą "wycieczką do krainy fantazji". Od 1991 roku siedziba zespołu mieści się na gliwickim Rynku pod numerem 18. Działalność zespołu opiera się na wpłatach rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach zespołu. Wspierana jest przez członków Stowarzyszenia Sympatyków Zespołu "GWAR" , dotacje Rady Miejskiej i pomoc Sponsorów. Formy i metody prowadzonych zajęć dają szerokie możliwości realizacji i rozwoju artystycznych pasji i uzdolnień dzieci i młodzieży.Poprzez szerokie kontakty artystyczne daje możliwość prezentacji osiągnięć zespołu w czasie koncertów, przeglądów i festiwali.