SŁOWO WSTĘPU                       
 AKTUALNOŚCI                           
 GRUPY        
      Gwarowe Przedszkole        
      GWAR-Taniec i piosenka    
      Gwar-Atma                         
 HISTORIA                                 
 PIOSENKI                                 
 NAGRODY                                 
 


Do grupy tej uczęszczają uczniowie klas od I do VI podzieleni na grupy wiekowe i od stopnia zaawansowania i predyspozycji wokalnych i tanecznych . Zajęcia odbywają się dla grup zaawansowanych dwa razy w tygodniu - poniedziałek i czwartek w godzinach od 16.30 do 18.00 a dla kandydatów raz w tygodniu. 5-6 lat.
Zajęcia składają się z dwóch części : muzycznej i tanecznej.

  • Część muzyczna to przede wszystkim nauka piosenek dostosowanych do możliwości wykonawczych i percepcyjnych uczestników, ciekawie zaaranżowanych .Repertuar zespołu systematycznie/ zależnie od możliwości finansowych/ jest wzbogacany o nowe pozycje nagrywane przez dzieci w profesjonalnym studio muzycznym. Integralna częścią zajęć są ćwiczenia rozwijające słuch muzyczny ,poczucie rytmu, Intonacje, dykcję ,oddechowe i rozszerzające skale głosu .Jako repertuar uzupełniający uczestnicy zapoznają się także z piosenkami popularnymi i harcerskimi.

  • Część taneczna to przede wszystkim elementy techniki klasycznej, jazzu, modern ,tańca ludowego i innych oraz realizacja układów tanecznych do piosenek.