SŁOWO WSTĘPU                       
 AKTUALNOŚCI                           
 GRUPY        
      Gwarowe Przedszkole        
      GWAR-Taniec i piosenka    
      Gwar-Atma                         
 HISTORIA                                 
 PIOSENKI                                 
 NAGRODY                                 
 


Do grupy tej uczęszcza młodzież gimnazjalna i licealna. W tym roku szkolnym tytułem eksperymentu otwieramy grupę składającą się z uczniów klas VI-tych . Zapraszamy na zajęcia tych którzy kochają taniec, traktują go poważnie, jest ich pasją i chcą systematycznie drogą żmudnych ćwiczeń osiągać jak najlepsze wyniki i satysfakcję ze swojej działalności w zespole i coraz wyższego poziomu prezentowanych układów tanecznych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny .Ilość godzin zajęć zależnie od potrzeb i zainteresowania może być zwiększona. Do prezentowanych układów tanecznych wykorzystuje się wszystkie współczesne formy i gatunki tańca nowoczesnego. Zajęcia prowadzą zawodowi tancerze i konsultują najlepsi w kraju specjaliści.